Információk, vonatkozó szabályok

Az energiatanúsítvány egy mérnök által, jogszabályban meghatározott módon elkészített minősítési dokumentum. A besorolási kategória az energiafogyasztás mértékét jeleníti meg. Ha két ingatlant hasonlítunk össze, a jobb osztályzat garantáltan alacsonyabb energiafogyasztást jelent. A 176/2008 Korm. Rendelet előírásai szerint az elkészíttetés az eladó feladata, a vevőnek teendője nincs.

176/2008 Kormányrendelet

176/2008 Kormányrendelet szerint kötelező elkészíteni a szakvéleményt, ha az ingatlant eladják, vagy bérbe adják. A rendelet több kivételt is felsorol, nem fog kelleni a tanúsítás:

  • 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű, különálló épületre;
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt (nyaraló) épületre;
  • egyes mezőgazdasági és ipari épületekre;
  • hitéleti-, vallási ingatlanokra;
  • gépészeti rendszer nélküli épületekre (pl. fűtetlen raktárak, pince, garázs);

Hitelesítő sorszám, amit a szerződésben fel kell tüntetni

A Hiteles Energetikai Tanúsítvány (HET) rendelkezik egy egyedileg generált sorszámmal, ami az első oldalon található. Erre a számra van szüksége az eljáró ügyvédnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig. A 176/2008 Kormányrendelet kimondja, hogy minden adás-vételi és bérbeadási szerződésnek tartalmaznia kell a HET számot, és a vevő/bérlő nyilatkozatát, hogy az adott szakvéleményt kézhez kapta. Az egyedi számot nem az elkészítő vállalkozás adja, hanem az Országos Építésügyi Nyilvántartás, ahol minden szakvélemény archiválva van.

Új épület használatbavételéhez

Használatbavételi engedélyhez, vagy használatbavételi bejelentéshez szükséges energetikai tanúsítványt készíttetni. Ha ezt elmulasztjuk, a hatóság 60 napos határidővel kötelezi a tulajdonost a pótlásra. A szakvéleményt ilyenkor az engedélyezési tervek alapján készítjük el, de helyszíni megtekintést is minden esetben végzünk. A munkához szükséges az építészeti alaprajz, a metszet a rétegrendekkel, és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

Tanúsítványt csak mérnök állíthat ki

Energetikai tanúsítványt csak mérnök állíthat ki. A munkavégzés feltétele a jogosultsági vizsga, és a mérnöki kamarai tagság. A szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében kereshetők és ellenőrizhetők. Egyes speciális feladatokhoz - pl. bizonyos pályázatokhoz - épületenergetikai szakértői jogosultság is szükséges lehet.

10 évig lehet felhasználni a tanúsítványt

A kiállítást követően 10 évig érvényes a szakvélemény, szerződéskötéshez csak eddig az időpontig használható fel. Ennek két feltétele van, az egyik, hogy nem változtathatunk az ingatlanon (átépítés), a másik, hogy a jogszabályi előírás sem változik meg. Ha átépítést, nyílászárócserét, kazáncserét végzünk, a tanúsítvány már nem felel meg a valóságnak, így értelemszerűen nem számít érvényesnek. A 2016 előtt készült szakvélemények besorolása még más volt, ezek a dokumentumok csak az OÉNY segítségével díjmentesen letölthető "pótlap" kinyomtatását követően lesznek újra érvényesek.